X
Back to the top

pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

   1. člen

(splošno)

 

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z

–  Obligacijskim zakonikom (OZ),

–  Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot),

–  Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),

–  Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),

–  Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),

–  Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Pogoji poslovanja zajemajo ureditev delovanja ponudnika, pravic naročnika in poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom.

Pogoji poslovanja veljajo pri vsakem naročilu, posredno ali neposredno, preko strani www.narisan.si, telefonsko ali preko e-pošte ponudnika. Pri vsakem oddanem naročilu, se torej z njimi strinjate v celoti in brezpogojno.

V kolikor so naročniku pogoji poslovanja nejasni, ima možnost, da pred oddajo naročila ponudnika pozove k njihovi razjasnitvi. Vsi pogoji so jasno razvidni na spletni strani www.narisan.si, zato izgovori v obliki nepoznavanja ali spregledanja le teh ne veljajo in jih ne sprejemam.

 

   1. člen

(temeljni pojmi)

 

Ponudnik in upravljavec spletne strani www.narisan.si:

Oblikovanje, organizacija, načrtovanje, Matevž Urbančnik s.p.

Sedež podjetja: Ravne 19,  4290 Tržič

Matična številka 6943896000

Davčna številka 93394187

Davčni zavezanec NE

 

Kupec:

vsaka fizična oseba ali pravna oseba, ki je potrdila naročilo in opravila nakup preko enega izmed načinov naštetih v prvem členu.

Izdelek:

Osnovna storitev, ki jo ponujam je izdelava portreta oziroma risbe ter oblikovanje po naročilu. Možna je tudi storitev okvirjanja. V nadaljnjem besedilu se uporablja izraz izdelek.

Bistvene sestavine naročila:

Podatki, ki so za naročilo nujni in brez njih naročilo ne more biti veljavno.

Nebistvene sestavine naročila:

Podatki, ki so pri oddaji naročila priporočajo, niso pa obvezni.

Rok izdelave:

Rok, naveden v naročilu, je hkrati tudi zadnji dan, ko je izdelek odposlan preko pošte. Seveda lahko izdelek pošljem tudi pred tem rokom, v kolikor je to mogoče. Možen je tudi individualni dogovor z naročnikom, če ima ta drugačne želje, ki pa morajo biti jasno in nedvoumno izražene v naročilu.

 

   1. člen

(cene)

 

Končna cena je določena v predračunu, ki ga kupec prejme pred sklenitvijo posla in potrdi pisno v sporočilu e-pošte ali telefonsko. Cena je lahko določena tudi mimo predračuna, če je ta jasno razvidna iz korespondence med naročnikom in kupcem.

Če pride med ponudnikom in kupcem do posebnega dogovora, potem je cena lahko določena mimo uradnega cenika objavljenega na spletni strani www.narisan.si.

Spremembe cenika so objavljenje na spletni strani www.narisan.si. Cenik velja od dneva zapisanega na omenjeni spletni strani.

Vse cene na ceniku spletne strani www.narisan.si so izražene v evrih (€).

DDV ne obračunavam na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

 

   1. člen

(postopek naročanja)

 

Kupec lahko naročilo odda telefonsko na 041 853 625 ali preko e-pošte (info@narisan.si ali urbancnik.matevz@gmail.com). Omenjena naslova in telefonska številka se lahko spreminjajo. Povpraševanje lahko odda na enak način ali preko spletnega obrazca na strani www.narisan.si. Povpraševanje kupca ne zavezuje k naročilu.

Naročilo mora biti nedvoumno potrjeno s strani kupca. Šele takrat ponudnik prične z delom.

Z oddajo naročila kupec izjavlja da je starejši/starejša od 18 let in da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

Kupec ob naročilu prejme predračun, če to želi. Naročilo lahko potrdi tudi na druge načine, ki pa morajo biti razvidni iz korespondence med naročnikom in kupcem.

Bistvene sestavine naročila so:

– podatki o naročniku: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, elektronski naslov.

– podatki o naročilu: format izdelka, število oseb na izdelku, rok izdelave, ozadje, dodatki na risbi, dostava, način plačila

Nebistvene sestavine naročila so:

– podatki o naročniku: podjetje (firma), davčna številka, telefon.

– podatki o naročilu: dodatne želje, dodatne fotografije za izdelek

 

Opomba:

Naročniku kljub bistvenim sestavinam, vseh podatkov o naslovu ni potrebno izdati, če to ne želi, v kolikor bo izdelek prevzel osebno.

 

   1. člen

(dostava)

 

Dostava izdelka se vrši preko dostavne službe Pošte Slovenije.

Za zamudo in težave pri dostavi s strani Pošte Slovenije ponudnik ne odgovarja.

Kupec lahko izbira med naslednjimi dostave:

   • priporočena pošta
   • hitra pošta
   • osebni prevzem (v kolikor je ta mogoč in ob prehodnem dogovoru s ponudnikom)

V skladu z 28. členom Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve, ki veljajo od dne 15.09.2014, so pošiljke pri priporočeni dostavi praviloma prenesene v roku enega dne oziroma najkasneje v roku treh dni.

Pošiljke s storitvijo hitre pošte so prenesene v roku enega dne ali še isti dan.

V primeru nepredvidljivih zapletov pri ponudniku poštnih storitev, se lahko čas dobave podaljša.

 

   1. člen

(embalaža in poškodbe izdelka pri dobavi)

 

Ponudnik odpošlje izdelek v primerni in ustrezno zaščiteni embalaži (standarden poštni tulec). V kolikor je izdelek okvirjen, se ta odpošlje prav tako ustrezno zaščiten, paketno s pazljivejšim ravnanjem.

Za morebitne poškodbe, ki bi nastale ob pošiljanju, ne odgovarjam. Za izgubo ali poškodbe pošiljke odgovarja dostavljavec. Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljavca.

 

   1. člen

(način plačila)

 

Kupec pri plačilu preko predračuna izvede plačilo v celoti (100 %). Tega običajno prejme na e-poštni naslov. Ponudnik in kupec se lahko dogovorita tudi drugače, v kolikor slednji ne želi plačati izdelka takoj in v celoti.

Cena izdelka na računu je določena na podlagi cenika, veljavnega na dan naročila.

Kupec prejme račun skupaj s končnim izdelkom.

V primeru osebnega prevzema velja plačilo z gotovino. Kupec prejme davčno potrjen račun.

 

   1. člen

(dolžnosti ponudnika)

 

Ponudnik se zavezuje, da bo izdelek kupcu pravočasno na voljo, torej v določenem roku. Ob izrednih razmerah, na katere nimam vpliva, si vzamem pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik bo o tej situaciji vnaprej obveščen, prav tako se mu povrne celotna kupnina.

Naročnik bo o stanju izdelave obveščen preko e-pošte ali telefonsko. Ponavadi je to v zaključnih fazah izdelave in ob izročitvi izdelka na pošti.

 

   1. člen

(pravice ponudnika)

 

Pridružujem si pravico objave izdelka na spletnih straneh in družbenih omrežjih, saj gre pomemben del samopromocije, ki mi omogoča ustrezno oglaševanje in povečevanje obsega dela. Razumljivo, v kolikor naročnik izrecno in jasno (pisno) ne želi objave, potem se zavezujem, da take objave tudi ne bo.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

   1. člen

(odstop od potrjenega naročila/pogodbe)

 

Portret oz. risba je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

 

   1. člen

(varovanje in zaščita osebnih podatkov)

 

Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov (obiskovalcev in kupcev), skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

 

   1. člen

(Intelektualna lastnina)

 

Spletno mesto www.narisan.si je last Matevža Urbančnika in z njim tudi vse vsebine, logotipi, fotografije in ostala avdiovizualna ter tekstovna dela. Vsi omenjeni elementi so tako predmet intelektualne lastnine, s čimer Matevž Urbančnik ima edino pravico razpolaganja s pravicami do vseh vsebin na portalu. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Matevža Urbančnika.

 

   1. člen

(reševanje sporov)

 

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “Pogojev poslovanja”, bosta partnerja/pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, je pristojno Okrajno sodišče v Kranju.

 

   1. člen

(izvensodno reševanje sporov – IRPS)

 

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

   1. člen

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 18. 2. 2021.