Ali potrebujete ilustracijo za spletno stran, reklamo ali za druge primere (npr. dizajn za Abrahama, lokalno prireditev, poroke in praznovanja)? Lahko vam pomagam z digitalno ilustracijo, ki jo lahko natisnete tudi na večji format.